Bofors vill sälja till Indien

Bofors Defence i Karlskoga har nyligen lämnat tre offerter för försäljninga av artilleripjäser till Indien. Sammanlagt rör det sig om affärer i miljardklassen. Men en ny haubitsaffär med Indien är komplicerad av politiska skäl.
Sverige får sedan Indiens kärnvapensprängningar och landets konflikt med Pakistan inte ingå nya vapenaffärer med Indien. Den svenska inspektionen för strategiska produkter har gett klartecken. Men det är ännu inte avgjort om de tre system som Bofors nu erbjuder Indien är att betrakta som följdleveranser på gamla affärer eller som helt nya kontrakt.