Isbjörnen äldre art än man trott

Vetenskapsradion rapporterade i våras om att isbjörnen verkar vara en betydligt äldre art än vad forskare trott tidigare. Men en ny studie visar att isbjörnen är ännu äldre som art, mellan 4 och 5 millioner år gammal, och inte 600 000 som den tidigare studien visade. Den nya studien har tittat på hela isbjörnens arvsmassa, medan den förra bara undersökte en mindre del av DNA:t.

Man kom också fram till att isbjörnen i vissa tider parat sig med brunbjörn, efter att arterna utvecklats åt olika håll, något som kan förklara den tidigare åldersbestämningen av arten.

Och att kontakterna mellan isbjörn och brunbjörn hänger i hop med att klimatförändringar påverkat glaciärer, något som fört arterna samman eller hållit dem från varandra.

Referens: Polar and brown bear genomes reveal ancient admixture and demographic footprints of past climate change. Webb Miller et al. PNAS  doi:10.1073/pnas.1210506109