Svenska gatunamn: Albert Tengers väg

4:58 min

I sommarens sista avsnitt av Svenska gatunman berättar Lars O Carlsson om Albert Tengers väg i Västervik. Det är en av de större gatorna i staden, och är en förlängning av Östersjövägen.

Albert Tenger var en son av sin stad, och levde för cirka hunda år sedan. Han var en stor donator och hans pengar ligger till grund för bland annat den nya kyrkan och navigationsskolan. Albert Tenger levde som ungkarl och hade således inga barn. Därför kunde han donera sina rikedomar till Västervik.