Snabbare färjor till Gotland

Idag blev det klart att rederiet Destination Gotland fortsätter att ansvara för färjetrafiken till och från Gotland. Ansvaret kommer de att ha fram till och med år 2008. Beslutet gör att rederiet nu kommer att sätta in de nya höghastighetsfärjorna som håller på att byggas i Kina. Bland annat så kommer färjan M/S Thjelvar att bytas ut och därigenom blir resan mellan Oskarshamn och Gotland kortare. Någongång under perioden hösten 2002 till sommaren 2003 kommer de nya höghastighetsfärjorna att tas i bruk.