EU fördjupade Israelsamarbete utan debatt

2:45 min

EU:s utrikesministrar kritiserade så sent som för ett par månader sedan Israels bosättningspolitik i ovanligt hårda ordalag. Ändå enades EU och Israel i går om fördjupat samarbete. Varken den svenska regeringen eller oppositionen ville egentligen ha den här uppgörelsen, men ingen protesterade när frågan behandlades helt hastigt på EU-nämndens möte i fredags.

– Regeringens uppfattning var egentligen att man inte tyckte om det här, så förstod jag det, men man hade ändå accepterat en kompromiss i förhållande till det som var från början. Men vad som var från början, det vet jag inte, säger Bodil Cellabos, Miljöpartiets ledamot.

Israel har, liksom flera andra länder i EU:s närområde, ett associationsavtal med unionen. Det spänner över många olika områden. Handel, jordbruk, transporter och forskning är några av dem. En av de mest kontroversiella delarna är det två år gamla ACAA-protokollet, som i praktiken ger Israel rätt att märka varor som kommer från ockuperade områden på samma sätt som varor från det egna landet.

Ursprungsmärkningen i kombination med den bosättningspolitik som Israel bedriver på ockuperad mark gör att motståndet mot alla former av närmande mellan EU och Israel är starkt i den svenska riksdagen.

– Vi är väldigt tydliga med att vi vill inte ha en politisk uppgradering i relationen mellan EU och Israel, och det har vi varit tydliga med sedan Gazakriget. Vi har också varit väldigt tydliga med att Israel måste förändra sitt beteende gentemot palestinierna: det måste bli ett stopp på bosättningarna, det måste vara stopp på att man river palestinska bostäder och så vidare, säger Urban Ahlin (S), vice ordförande i riksdagens utrikesutskott.

Hans Linde, Vänsterpartiets utrikespolitiske talesperson, är förvånad över EU:s agerande, speciellt i det läge som nu råder i området.

– Jag är väldigt förvånad över att EU väljer att gå vidare med den här uppgraderingen. Vi vet att Israel fortsätter med sin blockad mot Gazaremsan och att man fortsätter att bygga ut bosättningarna. Det här är ett läge då man borde öka pressen mot staten Israel och nu gör man precis tvärt om, säger han.

Innehållet i det dokument som arbetats fram inom EU-kommissionen, och som godkänts av Israels och EU:s utrikesministrar, presenterades av kommissionen som 60 konkreta projekt inom 15 områden och som ett uttryck för båda parters strävan att driva det bilaterala samarbetet vidare. Det innebär bland annat att Israel får fortsatt ökat tillträde till EU:s inre marknad

När frågan togs upp i riksdagens EU-nämnd i fredags ansåg dock regeringen att det inte rörde sig om någon uppgradering av det tidigare avtalet mellan EU och Israel utan bara preciseringar av gällande avtal, och därför blev det aldrig någon debatt i EU-nämnden. Inget parti reserverade sig heller mot de nya samarbetsplanerna.

Men EU-nämndens ordförande, folkpartisten Carl B Hamilton, som också är kritisk till Israels ursprungsmärkning, vill att kontroversiella EU-frågor tas upp till debatt i EU-nämnden.

– Den här frågan kommer ju upp med jämna mellanrum, så det är en gammal tvistefråga. Sveriges politik och inställning till Israel är ju en kontroversiell fråga i Sverige, så självklart ska det diskuteras vid EU-nämndens sammanträden, säger han.