Nordvästra Skåne

Narkotika skrevs ut till missbrukare

Socialstyrelsen har undersökt en privat vårdcentral i Nordvästskåne, detta sedan man upptäckt att ovanligt många narkotikaklassade preparat skrivits ut till vissa patienter.

Vårdtagare ska ha skyllt på att dem har tappat bort recept, eller blivit rånade på dessa. Varpå läkaren har skrivit ut nya.

Socialstyrelsen, som kände till att det finns många tablettmissbrukare på orten, begärde in journaler på 39 patienter och upptäckte då vad som var på gång. I flera fall hade läkaren inte alls antecknat bakgrunden till att han skrev ut narkotiska medel, i andra fall var förklaringarna diffusa.

Läkarens förklaring är att han varit ensam på vårdcentralen och inte hade orkat stå emot trycket från patienterna. Han erkänner att han mist kontrollen, och är numera enligt socialstyrelsen medveten om följderna av en bristfällig narkotikaförskrivning.

Läkaren kritiseras socialstyrelsen och han hotas med indragen förskrivningsrätt om han återfaller.

Vårdcentralen har anställt ytterligare en läkare för att minska på arbetsbelastningen. Och under hösten ska vårdcentralen övervaka läkaren och rapportera till socialstyrelsen.