Mora

Höga halter av dioxin i centrala Mora

1:23 min

Det farliga ämnet dioxin har hittats på ett markområde i centrala Mora. En del av det här området är bebyggt med bostäder och där finns också ett sjukhem. Men hur stora riskerna är för människor som bor och vistas på området det vet man inte ännu.

Det krävs nya undersökningar säger Jon Böhlmark på Miljö-och hälsoskyddskontoret i Mora-Orsa.

– Det är det vi vill undersöka nu. Vi har konstaterat att området är förorenat. Det vill säga att det finns dioxiner på området och det finns i förhöjda halter. Men hur stora de här halterna är och i vilken utbredning de har det ska vi gå vidare med och undersöka nu, säger Jon Böhlmark på Miljö- och hälsoskyddskontoret i Mora-Orsa.

På området har det tidigare funnits sågverk och det är från den verksamheten som giftet finns kvar i marken. Det visste inte kommunen när man gav tillåtelse att bygga. Det är först på senare år som man upptäckt att gamla sågverksområden kan vara förorenade.

Vid Saxviken i Mora har de första proverna visat på mycket höga halter av dioxin. Det är ett gift som vi utsätts för väldigt ofta. Det finns till exempel ofta i fisken vi äter. Ju mer av det cancerframkallande dioxinet vi utsätts för desto farligare blir det.

Så vad betyder förekomsten av dioxin i marken för dem som bor i området?

– Det är riskfritt på det sättet att vara inomhus men om du till exempel skulle vara mycket i marken och få i dig jord i munnen, då utsätter du dig klart för risken att få i dig det här, säger Jon Böhlmark.

Dalanytt har pratat med flera av de som bor  vid det förorenade området. Ingen av dem vill medverka, men säger att de inte är oroade över uppgifterna om dioxin i marken.

Agneta Iderot
agneta.iderot@sverigesradio.se