Syntetiskt heroin kan nå norden

I Estland har minst två människor dött och ett hundratal förts till sjukhus sen de tagit för stora doser av ett syntetiskt heroin.
Polisen i Estland tror sig ha spårat heroinet till Ryssland, där det tillverkas i stor skala. Det finns nu risk för att det livsfarliga heroinet, som ersatt leveranserna från krigets Afghanistan, når de nordiska länderna.