Miljödom ger Cementa rätt

Utsläppen från Cementa uppfyller miljömålen. Det säger miljödomstolen som i en dom helt går på Cementas linje vad gäller utsläppen från fabriken. Björn Gillberg som är ombud för de boende i Slite har krävt att Cementa skulle minska sina utsläpp ännu mer, och han överväger att överklaga miljödomstolens beslut.
Under en prövotid har företaget försökt att begränsa utsläppen av stoft, svaveldioxid och kväveoxider. Miljödomstolen säger i sin dom att bolaget väl uppfyllt de mål koncessionsnämnden satt och att någon längre provperiod inte behövs. Och det är också länsstyrelsen och Naturvårdsverket ense med domstolen om.