Ambulanssjukvård dras ner

Från den första april har Gotland bara två ambulanser med bemanning dygnet runt. De är placerade i Visby och Hemse, Sliteambulansen kommer bara att ha bemanning under kontorstid. Övrig tid ska SOS-helikopterns besättning i Visby kunna rycka ut även på norra Gotland, förutsatt att de inte redan är ute på uppdrag.
Bakgrunden är socialstyrelsens krav att sjukvårdande personal måste vara utbildade för att kunna ge läkemedel och det innebär att det måste finnas en sjuksköterska i varje ambulans. Och eftersom den nya organisationen kostar mer har räddningstjänstens ledning valt att spara genom att dra ner på bemanningen i just Slite.