Sjöfack missnöjda med avtal

Fackförbundet Seko sjöfolk är missnöjda med det tilläggsavtal om färjetrafiken som regeringen beslutade om igår. Facket är inte överens med Destination Gotland om hur bemaningen på de nya snabbfärjorna ska se ut. Företaget hävdar att det räcker med 28 personer i grundbesättning, medan facket anser att det behövs fler.
Idag ska de tre inblandade facken ta ställning till hur de ska göra i frågan, säger Peter Skoglund, ordförande för Seko sjöfolk på Gotland