Sista dagen för EU-stöd

Ett tusental skånska bönder lämnade igår in ansökan om EU-stöd till länsstyrelsen i Kristiandstad.
Det var sista ordinarie dagen för ansöka om EU-stöd för lantbruk. Den som inte hann lämna in din ansökan igår har fram till 15 april på sig. Men man förlorar en procent av stödet för varje arbetsdag som går.