Tullförhandlingar strandade

USA:s krav på att få höja tullarna på kanadensiskt timmer med knappt 20 procent, ledde i natt till att samtalen mellan USA och Kanada avbröts.
Den kanandensiska regeringen hotar nu att dra frågan inför världshandelsorganisationen WTO och att också ta upp den i det Nordamerikanska frihandelsblocket Nafta. EU har nyligen protesterat mot att USA ensidigt infört strafftullar på stål. Även där ser WTO ut att få avgöra tvisten.