Pello och Pello i samarbete

Ett nytt samarbetsprojekt över gränsen med så kallade interreg pengar från Eu är på gång i Tornedalen.
Det är byskolorna i finska och svenska Pello som planerar en gemensam språkklass för lågstadieelever. Idén till detta kommer från föräldrarna . Skolan i svenska Pello har varit nerläggningshotad men får fortsätta ett år till.