Ljusnarsberg

Saneringsbeslut kan dröja

1:29 min

Det kan dröja minst ett år innan den uppföljande studien av den förorenade marken i Kopparberg kan vara klar och ett beslut om eventuell sanering tas.

– Bara för att det är riskklass ett betyder inte att det är livsfarligt att bo där, sade Ylva Hedene miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Örebro..

Som P4 Örebro tidigare kunnat berätta har en undersökning som länsstyrelsen låtit göra visat att det finns stora mängder tungmetaller i fyllnadsmassorna efter Kaveltorps koppar- och blyverk i de centrala delarna av Kopparberg.

Länsstyrelsen ska därför gå vidare med ytterligare markundersökningar för att bestämma om det kan bli aktuellt med saneringar av marken. På platsen finns bostadshus och det är en av anledningarna till att området nu är prioriterat..

– Då är det framförallt barn vi tänker på. Det finns barn som äter mycket jord och sand. Det är om de kan få i sig så mycket att de kan blir påverkade. Vi vill se hur hög den risken den är, sade Ylva Hedene.

Om en sanering av marken skulle bli aktuell är det ännu oklart vem som skulle stå för de kostnaderna.

– Finns det varken fastighetsägare eller verksamhetsutövare kan man söka statliga pengar från Naturvårdsverket, sade Ylva Hedene, miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Örebro.

Tidigare publicerat: