Plus för landstinget

Det fortsätter att gå bra ekonomiskt för Norrbottens Landsting.
För januari och februari pekar månadsrapporten på ett överskott på 50 miljoner kronor, vilket är 48 miljoner kronor bättre än budgeterat.