Blekinge

Ardennerhästarna riskerar att försvinna

2:20 min

Hästaveln bland de svenska lantraserna går nedåt. Det är något som oroar Jordbruksverket och de olika rasernas intresseföreningar.

Hästraserna ardenner, gotlandsruss och nordsvensk är allihop lantraser som ingår bland de hästraser som Jordbruksverket arbetar för att bevara.

Men intresset för avel och hingsthållning av de här raserna har minskat. Bara de senaste fyra åren har betäckningarna minskat med upp emot 40 procent. Men framför allt handlar det om att intressera en ny generation för avel av just de här raserna, menar Göte Frid på Jordbruksverket. 

– Vi har väl ett hyfsat antal djur men det är mera trenden och utvecklingen på sikt som är oroande. När vi pratar med föreningarna så handlar det om att försöka hitta åtgärder för att intressera framför allt yngre människor att hålla hingstar.

Jorbruksverket samarbetar med intresseföreningarna för de olika hästraserna som på sikt kan vara hotade, och stöttar delar av deras verksamhet.

”Ingen ekonomi i det här”
Mats Gustafsson, som har två ardennerhingstar på sitt stuteri, har mest ardenner för att han är intresserad av rasens fortlevnad. Sedan han började för 20 år sedan har antalet ston han får in för betäckning minskat med hälften.

Han ser också ett behov av föryngring bland dem som håller på med de hotade raserna men menar att det skulle behövas ökade bidrag för att hålla aveln levande.

– Det är ju ingen ekonomi i det här. När det gäller hingsthållningen av de tre utrotningshotade raserna vore det nog inte fel att ha någon form av bidrag, säger Mats Gustafsson.