Kommunalt samarbete växer

Nu växer samarbetet ''Värmlands ansvar''.
I februari erbjöds alla kommuner i Värmland att tillsammans arbeta förebyggande mot alkohol och narkotika. I dag har 14 av 16 kommuner tackat ja till att delta. Samarbetet ger stöd till kommunerna att hitta lokala lösningar till de drogproblem som respektive kommun har.