Diskriminering på hemsida

Polisen i Örebro beskriver på sin hemsida en grupp personer på ett sätt som kan uppfattas kränkande. Man skriver att gruppen har zigenskt utseende. Och det strider mot polisens egna regler för hur ett signalement ska ges. Diskrimineringsombudsmannen ser alvarligt på polisens misstag.