Köping

Vård på äldreboende i Köping anmäls

Vården av en kvinna på ett äldreboende i Köping anmäls till Socialstyrelsen enligt lex Maria. Det handlar om en kvinna som inte fått alla de ögondroppar som hon ordinerats av läkare.

Kvinnan som är blind på ena ögat behöver behandling i form av ögondroppar. Hon väntar på en ögonoperation.

Vid ett besök på ögonmottagningen upptäcktes att trycket i ögonen var mycket högt och att synen var påverkad med risk för blindhet på det seende ögat.

När kvinnan kom tillbaka till boendet upptäcktes att en sort av de ordinerade ögondropparna saknades i hennes medicinskåp på rummet och att hon inte fått all medicinering.

Personalen på avdelningen säger att de har meddelat sjuksköterskan vid flera tillfällen att ögondropparna inte fanns där men att inget har hänt.

Ögondropparna som saknades i den boendes rum fanns i medicinskåpet på sköterskans expedition, enligt anmälan.