Forskare: Torrtoa skulle minska kväveutsläpp

1:55 min

Högre konstgödselpriser, mer ekologiska jordbruk – och en revansch för torrtoaletten. Det efterfrågar Johan Rockström, professor i naturresurshushållning vid Stockholms universitet, som tillsammans med en rad kollegor i dag anklagar regeringen för att acceptera för höga kväveutsläpp.

– Vi har sett en väldigt positivt ökad fosforfokus de senaste åren och nu belyser vi – baserat på den forskning som finns – att vi måste höja ambitionsnivån även vad gäller kväve, säger Rockström.

Som ett par lösningar på problemen han och kollegorna i dag för fram på DN Debatt föreslår Johan Rockström att konstgödsel ska bli dyrare och att mer varierat jordbruk måste införas för att minska läckaget av konstgödsel ut i vattendrag.

Men framför allt tycker han att vattenklosetter är "en stor tragedi". Han föreslår att Sverige i massiv skala fasar in urinseparerande torrtoaletter för att kunna återanvända avföring istället för att släppa ut den.

– Det här är ett sätt att effektivt sluta ett kretslopp, och det finns sådana exempel runt om i Sverige på pilotskala men det krävs en revolution för att skala upp det här och det är utan tvekan en av de stora möjligheterna inför framtiden, säger han.

Miljödepartementets stabschef Mattias Johansson anser att regeringen i rimlig mån redan fokuserar på att minska kväveutsläppen.

– Det görs ju väldigt mycket vad gäller exempelvis kväve och kadmium inom ramen för regeringens havsmiljöpolitik allaredan, inte minst inom ramen för Östersjösamarbetet, men jag tycker att artikeln belyser många frågor och det är naturligtvis så också att man måste jobba med flera ämnen för att såväl minska försurningen som övergödningen.

Vad säger milöjdepartementet om forskarnas idé att införa torrtoaletter i massiv skala för att sluta kretsloppen?

– Det är förstås en intressant idé rent teoretiskt eftersom det skulle minska utsläppen av framför allt kväve och kadmium väsentligt, men jag tror inte att den frågan är riktigt aktuell, utan just nu så fokuserar vi på andra saker, säger Mattias Johansson, stabschef på miljödepartementet.