Nytt prejudikat ger lägre straff för narkotikabrott

2:03 min

Högsta domstolen, HD, har behandlat ovanligt många överklaganden i narkotikadomar. I en hel del fall har det lett till betydligt lägre straff för dem som döms i dag jämfört med tidigare.

Det som var praxis tidigare kan te sig orättvist nu, menar Stefan Lindskog vid Högsta domstolen.

– Det är helt klart på det viset att de som är dömda och avtjänar fängelsestraff skulle ha fått betydligt kortare fängelsestraff om de principer som HD slagit fast varit tillämpliga i deras fall. Så i den meningen är det ju inte rättvist.

Stefan Lindskog är justitieråd, domare, i Högsta domstolen. Att HD tagit upp ovanligt många överklaganden i narkotikadomar beror på att de lägre domstolarna i många år dömt enbart utifrån narkotikan. De har inte vägt in andra omständigheter.

– De har dömts efter det här stelbenta sättet som var förut, bara sort och mängd, och man vet väldigt lite om omständigheterna i det enskilda fallet.

Många bär skulden för att det länge varit på det här viset, även Högsta domstolen själv, anser Stefan Lindskog.

I sina nyare narkotikadomar har HD tagit ställning till andra omständigheter än enbart mängden och vilken drog det handlat om.

Det man nu tar hänsyn till är bland annat om den åtalade haft narkotikan för eget bruk eller tänkt sälja den vidare och om försäljningen i så fall varit riktad till missbrukare eller till exempel skolbarn. HD också tagit ställning till om smuggling ska ha någon betydelse för straffet.

I praktiken har detta i många fall lett till straffsänkningar, ibland betydande. De som dömts enligt det gamla synsättet sitter på längre straff och har ingen möjlighet att få sina mål omprövade.

Så här ser det alltid ut när nya prejudikat skapas. Det finns inget att göra, menar Stefan Lindskog.

– Sedan vill man ju att de som dömts tidigare ska få del av detta lite mer nyanserade och goda synsätt, men där ger tyvärr juridiken ingen hjälp.

Han tror att HD:s prejudikatsarbete nu är avklarat. Tings- och hovrätterna har fått den vägledning de behöver i narkotikamål, åtminstone för dagsläget.

– Men sen sparkar ju verkligheten till igen. Om det är något som vi inte är tillräckligt klara över kommer ett överklagande och då får vi väl ta tag i det.