Ohälsan hot mot samhällsekonomin

Problemet med ökande långtidssjukskrivningar måste lyftas fram i årets valrörelse. Stress och utbrändhet skapar personliga tragedier och är ett hot mot hela samhällsekonomin. Det säger vice statsminister Lena Hjelm-Wallén i en intervju i Upplandsnytt.
Upplandsnytt har i en serie inslag skildrat problemet med stress och utbrändhet i arbetslivet. Kostnaderna i Sverige för sjukskrivningar ökar med 25 miljoner per arbetsdag. Och det är en utveckling som oroar också regeringen och som innebär ett hot mot hela samhällsekonomin, säger Lena Hjelm-Wallén. Hon menar att problemet måste ges plats i debatten även om partierna inte har några klara idéer om vad som bör göras. - Det vore underligt om vi politiker inte i valrörelsen skulle tala om samhällets kanske största fråga, ohälsan. På arbetsplatserna måste man vara mer lyhörd för de anställdas önskemål om arbetstider, arbetsuppgifter och att hitta lösningar för dem som t ex vill jobba deltid. Om inte det sker kommer bristen på personal inom exempelvis vården att bli ett oöverstigligt problem i framtiden, tror vice statsministern. - Det är en livsnödvändighet att den onda cirkeln bryts.