Botkyrka

Tullingepartiet vill ha folkomröstning

Tullingepartiet har samlat in 7 000 namnunderskrifter för att få till en folkomröstning om Tullinge ska bryta sig loss från Botkyrka och bli en egen kommun.

Enligt en ny lag måste en kommun ordna en folkomröstning om en tiondel av de röstberättiganden vill det.

Tullingepartiet anser att Botkyrka kommun är för stor och att en delning gör att klyftan mellan de som styr och invånarna minskar.