Kvinnliga läkare slår larm

Kvinnliga läkare i regionen har större ansvar än vad som är möjligt för att dom ska hinna och orka med. Dom förväntas också vara mer lyssnande och lättare känna medkänsla än sina manliga kollegor och får därför tyngre och mer tidskrävande patienter. Det visar en undersökning som regionen gjort genom att intervjua kvinnliga sjukskrivna läkare. Tidigare undersökningar har bland annat visat att kvinnliga läkare har högre sjukfrånvaro och att deras självmordsrisk är större.