Galejan - inget kommunalt nöje

Kommunledningen i Halmstad kommer inte att utöva sin förköpsrätt när det gäller den omdiskuterade försäljningen av nöjesstället Galejan.
Enligt politikerna är köpekontraktet mellan Galejans nuvarande ägare och den person som uppges vilja köpa det halvt nerbrunna danspalatset nämligen inte bindande. Kommunstyrelsens ordförande, Bengt Ekberg säger till Hallandsposten att tilltänkta köparen, som uppges ha anknytning till Bandidos, inte har gjort något som tyder på att han tänker ta över verksamheten, och att det däför inte föreligger någon situation för förköp.