Afghanska tolkars asylfråga prövas inte

1:41 min

Flera tolkar som jobbar för den svenska Isaf-styrkan i Mazar-i-Sharif är rädda för att dödas av talibaner när trupperna så småningom ska lämna Afghanistan.

Men Migrationsverket kan inte pröva frågan eftersom att personerna måste befinna sig i Sverige för att söka asyl.

– Så för stunden är inte detta ett ärende för Migrationsverket att hantera, säger Oskar Ekblad, tillförordnad verksamhetschef i asylprövningen på Migrationsverket.

Det är sammanlagt 24 tolkar som jobbar med svenskarna i Mazar-e-Sharif i Afghanistan som lämnat in en skrivelse till ambassadkontoret där på den svenska basen. Efter 2014 när Isaf planerar att minska trupperna på plats, menar tolkarna att de riskerar att dödas av talibansympatisörer. Det skriver Svenska Dagbladet.

En kopia på skrivelsen finns nu på Migrationsverket, men är alltså formellt ingen ansökan, som måste göras individuellt och från Sverige.

– Det får helt enkelt skapas ett annat beslut av våra politiker och lagstiftare om vi skulle pröva det här på något annat vis, säger Oskar Ekblad.

Kan du svara generellt på vad det har för tyngd att ange samarbete med utländska styrkor som asylskäl?

– Man får inte asyl som så att säga ett svar på att man har gjort någon insats för någonting, utan asyl får man för att man riskerar någonting, att det finns en risk för någonting. Och den risken kan enbart bedömas individuellt i varje enskilt fall, säger Oskar Ekblad.

Tidigare har det höjts kritiska röster i opinionen rörande just försvarets och svenska statens ansvar för lokala tolkar eller andra yrkesverksamma som skadas eller dödas under tiden för sitt samarbete med svenska styrkor på plats.

Och när det gäller tolkarnas situation i det aktuella fallet, menar försvarsmakten att det i grunden inte är en fråga för dem, utan mer en politisk fråga.

För Migrationsverkets del handlar det om hur situationen ser ut i området när ansökan om asyl väl görs.

– Får vi in en asylansökan 2014, 2015 från en person som hänvisar till säkerhetsläget i den provinsen så kommer vi att bedöma utifrån de förutsättningar som råder då, säger Oskar Ekblad vid Migrationsverket.