Fängelse för företagare

Fängelse i ett år och omedelbart näringsförbud, det är Trollhättans tingsrätts dom över den 40-årige företagare som gjort sig skyldig till grov oredighet och vårdslöshet mot borgenärer, bokföringsbrott och skatteredovisningsbrott. Det handlar om personaluthyrningsföretaget JIT, Justering i tid, i Trollhättan som gick i konkurs 1999, då hade de 90 anställda inte fått lön och skatteskulden var över 7 miljoner.