försvaret

Sjöräddningen föreslås bli militariserad

1:27 min

Sjö- och flygräddningen, som Sjöfartsverket i dag har ansvar för, borde på sikt flyttas över till Kustbevakningen - och som konsekvens bli militariserad. Det föreslår maritimutredningen som ensamutredaren Jan Hyllander lagt fram till regeringen. Men han får mothugg.

Samtidigt föreslår utredningen att kustbevakningen och svenska marinen borde slås ihop och bilda ett gemensamt sjöförsvar. Det skulle betyda att sjö- och flygräddningen hamnar inom en militär verksamhet. Det tycker Rolf Westerström, VD för sjöräddningssällskapet, är helt fel.

– Det är helt absurt. Civil räddningstjänst hör inte ihop med det militära, säger han.

Sjöräddningssällskapet är en frivilligorganisation som får sina pengar från skänkta bidrag. I dag har de ett avtal med Sjöfartsverket om sjöräddning och enligt VD:n Rolf Westerström står sjöräddningssällskapet för omkring 70 procent av all sjöräddning i Sverige.

Sjöfartsverket finansieras främst av olika sjöavgifter och en förflyttning av sjöräddningen skulle göra Sjöfartsverket till ett ännu tydligare affärsdrivet verk står det i utredningen som också menar att förändringen skulle innebära en effektivisering av verksamheten.

Men Lars Widell som är Ställföreträdande avdelningschef för Sjö- och flygräddningstjänsten vid Sjöfartsverket anser att idén vore ett steg tillbaka.

– Över tid har vi haft en utveckling att i allt väsentligt ha tre inriktningar. Det är en typ av renodling. De tre uppgifterna är militära, polisiära och civila räddningsuppgifter. En sammanblandning av dessa huvudsakliga uppgifter är en återgång till något som skulle kunna uppfattas som forna tider, säger han.

Kristian Lönner
kristian.lonner@sr.se