Samarbete mot brott

Nu fördjupar Kustbevakningen och Ryssland sitt brottsförebyggande samarbete.
Det står klart efter ett tre dagar långt besök Kustbevakningen har haft från sina ryska kollegor i S:t Petersburg. Det utökade samarbetet går främst ut på att utbyta information för att lättare kunna bekämpa brottslighet i östersjöområdet.