400 meter långt solfångarbullerplank i Lerum

0:55 min

Nu är det klart att Lerum bygger ett bullerplank med inbyggda solfångare - EU bidrar med fem miljoner kronor och Lerum själv med sju miljoner.

400 meter lång och 2.5 meter hög blir solfångarbullerplanket och kommer att sättas upp vid E 20 eller västra Stambanan och enligt beräkningar kan 100 villor värmas upp med solvärmen från det.

– Vi kommer att använda vanliga solfångare, så att när vi sätter samman dem går det inget ljud igenom. Exakt hur de kommer att utformas vet vi inte än, de kommer troligtvis att luta lite för att ta vara på energin på ett bra sätt då, säger Henrik Bengtsson projektledare vid Lerums kommun.

14 miljoner kronor sammanlagt kostar det hela, fem miljoner kommer från EU, Lerums kommun ställer upp med sju. Dessutom medverkar Trafikverket och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Men om man får värme tillbaks motsvarande investeringen är inte klart, så det kan bli en förlustaffär...

– Det kan ju bli så det vet vi inte ännu, men förhoppningen är att vi får tillbaka det genom värme som produceras.

Om allt går enligt planerna står bullerskyddet klart för att producera värme i slutet av nästa år.