Tufft för Sverok när bidraget från staten minskar

2:50 min

Spelhobbyförbundet Sverok, landets största ungdomsorganisation, förlorar två miljoner kronor i statsbidrag när de nya bidragsreglerna börjar att tillämpas inför nästa verksamhetsår.

Med 190 000 medlemmar i 1 200 föreningar är Sverok landets i särklass största ungdomsorganisation och får i år statsbidrag på 21 miljoner kronor. 

– Vi tycker det är jättetråkigt att man har gjort den här förändringen och drivit igenom det så otroligt snabbt. Vi fick de här beskeden i maj och de kommer att gälla redan i september, säger Rebecka Prentell, ordförande i Sverok.

Enligt henne innebär det mindre verksamhet för Sverok och att de kommer att behöva dra ner på föreningsbidrag. Hon vet andra förbund som kommer att behöva göra sig av med personal. Men stora förbund kan även komma att dela upp sig i flera mindre, för att på så vis få ut fler grundbidrag, enligt Sverok.

– Nu kan jag tänka mig att när flera av våra föreningar ser att det är enklare att starta förbund och att vi har föreningar inom oss som är stora nog att våra egna riksförbund. Så de har ju världens chans nu att få eget statsbidrag i stället för att vara anslutna till Sverok, och en sådan utveckling skulle det kunna bli, säger Rebecka Prentell.

Så en anknoppning inom Sverok, det är vad du ser framför dig?

-- Våra medlemsföreningar bestämmer ju själva. De har egna årsmöten och egna styrelser som bestämmer det och jag tror att nu när reglerna är enklare, det är inte lika höga krav, så är det absolut möjligt att de väljer att göra det.

Enligt nuvarande regler betyder antalet medlemmar och lokala föreningar mycket. I det nya systemet däremot, som börjar tillämpas av Ungdomsstyrelen i september, då man beslutar om statsbidragen till ungdomsorganisationerna för nästa år, spelar storlek och lokal organisation inte längre lika stor roll.

En ny förordning från regeringen och en ny fördelningsnyckel från Ungdomsstyrelsen betonar i stället enhetlighet. Grundbidraget blir lika stort för alla organisationer med fler än 1000 medlemmar.

Det rörliga bidraget som tidigare bara kunde sökas av organisationer med fler än 3000 medlemmar, är nu öppet för alla. Det gynnar mindre organisationer på bekostnad av de större.

På Ungdomsstyrelsen är man medveten om att de ändrade bidragsreglerna kan få en sådan här effekt.

– Ja, så skulle det kunna se ut. Och om Sverok tycker, och om Sveroks medlemmar tycker, att det är en bra idé - nu vet jag att man har sagt att man tycker att  det finns ett mervärde av att man har olika verksamheter. Men om medlemmar har en annan åsikt så finns det inga formella hinder för att göra en omorganisering, säger Lena Hallberg, handläggare på Ungdomsstyrelsen.

Enligt Rebecka Prentell missgynnas 600 000 av de 700 000 ungdomar som är medlemmar i landets ungdomsorganisationer av de nya reglerna.

Men frågan är om inte de stora organisationerna gynnats alldeles för mycket i det nuvarande systemet. Sverok har på sina håll varit så skickliga på att få bidrag från stat och landsting, att man haft svårt att göra av med dem.

– Nu står vi inför det trevliga dilemmat hur vi ska göra av med pengarna. Det är det vi jobbar med just för tillfället; att få tag i föreningar och få ut pengarna till föreningarna så att det kommer dem till nytta, säger Mats Weinegård, kassör i Sverok Gävle Dala.

Men något alldeles tillfälligt problem med överskott i kassan är det inte för Sveroks distrikt i Gävle Dala. Förra årets överskott var 239 000 kronor och när nu ytterligare bidrag damp ner från landstinget, har man 429 000 kronor i kassan.

– Oj, jag känner inte till det exemplet, säger Rebecka Prentell, ordförande i Sverok.

Har du några tips till dem? Vad ska de göra med pengarna?

– Ja, verksamhet. Spela mer spel. Hitta på något roligt. Ta reda på vad medlemmarna vill göra med sin förening, säger hon.