Gästhem för HIV-positiva stängs

Noaks Ark lägger ner sitt gästhem för HIV-positiva i centrala Stockholm. Nedläggningen är ett första steg i en stor omstukturering som stiftelsen Noaks Ark - Röda korset gör för att få pengarna att räcka till.
Noaks Ark började sin verksamhet i slutet av 80-talet när kännedomen om HIV fortfarande var relativt ny. Organisationen startade då ett gästhem för de som var för friska för att vara på sjukhus, men för sjuka för att bo hemma. Medan utgifterna sakta ökat så har bidragen från kommun, landsting och Röda korset legat stilla. Därför ändras verksamheten nu för att pengarna ska räcka till. Att gästhemmet stängs är bara början på en stor omstrukturering som ska ske under året. Jan-Olov Morfeldt, läkare och ordförande för Noaks Ark - Röda korset, pekar på att de hivpositivas behov under åren har förändrats. Allt fler är visserligen smittade, men allt färre insjuknar i sjukdomen AIDS. Han säger till Radio Stockholm att resurserna behövs bättre till emotionellt stöd och rådgivning än till praktiska stödinsatser.