Ja till Staden vid Havet

Med minsta möjliga majoritet röstade kommunfullmäktige i Falkenberg för den kontroversiellla detaljplanen att bygga bostäder vid gamla Vin och Sprit. 26 röstade för, medan 25 ledamöter var emot projektet Staden vid Havet. Ett stort antal åhörarare följde debatten i kommunfullmäktige.