Mindre trafik i Svenljunga

Trafiken i Svenljunga centrum kan komma att förändras radikalt genom att länsväg 156 försvinner från centrum.
Stadsarkitekten förslår nu att väg 156, från Skene och vidare mot Tranemo, får en helt ny sträckning, utanför Svenljunga centrum. Den främsta orsaken till ny vägdragning är att trafiken i centrum ibland är hårt ansträngd, trafiken flyter trögt när trafken från Mark och Tranemo måste in i centrum. På måndag skall kommunstyrelsen i Svenljunga ta ställning till det nya förslaget till vägdragning. Sen skall flera andra instanser och slutligen vägverket säga sitt.