Drakfenan fiskar efter partner

1:40 min

Hannen hos en liten fisk som kallas drakfena har ett ovanligt sätt att locka till sig honor. Den håller fram en flagga som liknar ett litet metspö. En svensk forskargrupp har nu visat att signalen den använder härmar honornas favoritmat.

I labbet på Institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet finns hundratals akvarier med olika små fiskar, bland annat drakfenan från Trinidad. Den har gett nya fingervisningar till hur parningssignaler hänger ihop med sinnesintryck i fiskarnas miljö. Drakfenehannarna har nämligen ett mycket speciellt sätt att locka till sig honor, med sin metspöliknande prydnad som växer ut från gällocket, och det har forskarna undersökt.

Till skillnad från många andra fiskar, befruktar drakfenan äggen inuti honan. De måste alltså komma nära för att para sig, förklarar doktoranden Mirjam Amcoff.

– Och de gör de då med hjälp av det här ornamentet. Att de visar upp det och så kommer honan och biter på ornamentet, och då är hon perfekt positionerad för att han ska kunna föra över spermierma.

Det här lilla ornamentet ser olika ut i olika grupper av drakfenor, och man har misstänkt att det har att göra med att ornamentet utvecklats för att likna den mat honorna hittar i den lokala omgivningen.

Mirjam Amcoff och de andra forskarna i gruppen lät drakfenehonor som var vana vid helt annan mat äta myror i tio dagar. Sedan visade de honorna två ornament från drakfenehannar som samlats in på olika ställen i Trinidad, varav det ena var mer likt en myra.

– Och då så fann vi att de honor som hade blivit matade med myror, de svarade starkare på det ornament som såg mer myrlikt ut, säger Mirjam Amcoff.

Honorna bet fler gånger mot det ornament som liknade den mat de lärt sig hålla utkik efter. Det är alltså så att ornamentet utvecklats så att det imitierar honornas favoritmat.

Referens:
Kolm, et al. Diversification of a food-mimicking male ornament via sensory drive. Current Biology 2012. DOI: 10.1016/j.cub.2012.05.050