Pengar till autism

Riksföreningen för Autism får 1,8 miljoner ur allmänna arvsfonden för ett projekt i Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Lysekil. Föreningen ska i dom fyra kommunerna arbeta fram modeller för hur personer med autism ska kunna få behålla ett arbete, som anpassats till dem. Projektet ska drivas i amarbete med försäkringskassa, socialtjänst, vuxenpsyktiarin med flera.