Svenska kungsörnsstammen hotas av tjuvjägare

1:40 min

Framtiden för den svenska kungsörnen är i fara. Det enligt Världsnaturfonden WWF som i en ny rapport konstaterar att det är vi människor som är den största orsaken till kungsörnarnas död. Förutom kollisioner med tåg och elledningar så utsätts kungsörnsstammen också för iIlegal jakt.

Tom Arnbom, rovdjursexpert på WWF, säger att det finns ett stort mörkertal.

– Tittar man på de örnar som har kommit in till Naturhistoriska riksmuseet så har de undersökt 111 örnar. Av dem så hade 14 procent, det är en väldigt hög siffra, fragment av ammunition i vingarna. Och det är alltså örnar som har överlevt. Tänker man då på de örnar som har skjutits och inte överlevt,  vet vi ju inte hur många de är. Men det här är skrämmande, det är grov kriminalitet vi pratar om. 

Kungsörnen är rödlistad i Sverige vilket betyder att den inte får jagas. Men det sker alltså ändå enligt Världsnaturfondens rapport. I en enkät som WWF mottagit från 38 ornitologer i 15 län så rapporterar hälften om örnar som dödats eller trakasserats, då till exempel genom förgiftning eller att bon förstörs. Kungsörnsstammen är utbredd över Sverige, men störst problem med illegal jakt finns enligt WWF i Norrland.

Anders-Erling Fjällås är samebyordförande i Semis jaur-njarg i Norrbotten - där de är särskilt drabbade av kungsörnarna.

– Kungsörn är ju ett gissel. En kalv är ju väldigt enkel för en kungsörn att ta så liten som han är i början, i mitten på maj månad.

Anders-Erling känner inte igen bilden av att jakten och förföljelsen av kungsörn är så stor att den påverkar artens bevarandestatus, men säger att han självklart tar avstånd från all olaglig jakt.

– Jag menar finns en utbredd tjuvjakt så är det givetvis olyckligt för det innebär ju att systemet har misslyckats, då man måste ta till utomparlamentariska metoder för att råda bot på ett problem. Då har ju den där statliga rovdjurspolitiken misslyckats.