16 länder vill slippa betala koldioxidskatt

1:39 min

I dag träffas 16 länder i Washington som inte vill betala EU:s koldioxidskatt för flyg när de landar och lyfter från europeiska flygplatser. I stället vill man nu försöka förhandla fram en gemensam global koldioxidavgift som EU kan ansluta sig till.

Kina, Indien, Ryssland och USA är några av de länder som protesterat mot att tvingas betala EU:s nya koldioxidskatt på flygtrafik från 1 januari i år, även om inte räkningen kommer förrän i april nästa år.

Två möten har redan hållits, i Moskva och New Delhi. Washingtonmötet pågår till i morgon och syftar till att försöka hitta en gemensam grund som skulle innebära någon sorts begränsning av flygets koldioxidutsläpp. Förhoppningen är att EU i stället för att ensidigt beskatta andra nationer, ansluter sig till ett gemensamt globalt system.

EU-kommissionen har sagt att man kan tänka sig det om en global skatt får samma effekt, alltså att koldioxidutsläppen från flyget inom EU minskar med 20 procent till år 2020. En tur och returbiljett för en långflygning blir mellan 50 och 200 kronor dyrare med den nya skatten enligt EU-siffror.

FN:s flygorganisation ICAO:s generalsekreterare Raymond Benjamin säger till BBC att han befarar ett handelskrig om inte konflikten får en lösning.

Ännu återstår flera svåra frågor att lösa, bland annat när den globala flygavgiften skulle börja gälla, det har talats om år 2020, och hur man ska mäta och om u-länder ska slippa lindrigare undan.