Snövit-projektet stoppat

Sent igår kväll kom ett besked om att Snövit-projektet stoppas av den europeiska frihandelsorganisationen EFTA:s övervakningsorgan ESA.
Det är miljöstiftelsen Bellona som kontaktat ESA för att försöka stoppa Snövit-projektet. Bellona har klagat över dom förmånliga avskrivningsreglerna som oljebolagen kan göra för sina investeringar. Oljebolagen har stoppat byggstarten i avvaktan på klarare besked från norska mydigheterna om vad som gäller. Anläggningsarbetena på Melköya utanför Hamerfest skulle ha startat efter påsk. ESA ska nu avgöra om avskrivningsreglerna kan ses som otillåtna statliga subventioner, som strider mot reglerna i EES-avtalet. EES-avtalet mellan EFTA och EU gör att EFTA-landet Norge måste följa samma regler som EU-landet Sverige när det gäller statliga subventioner Kommunalrådet i Hammerfest Alf E Jakobssen känner ingen oro för att Snövit projektet ska stoppas. Han tror att Bellonas anmälan bara försenar byggstarten tillfälligt