Brist på byggjobbare om 10 år

Det kan bli brist på byggnadsarbetare i Norrbotten om Snöhvit-projektet i NordNorge och andra projekt drar till sig dom arbetslösa byggjobbarna.Den bedömningen gör Byggnads utredare trots att byggarbetslösheten i länet fortfarande är högst i landet.
Byggnads ordförande i Norrbotten, Lennart Åhman, efterlyser ett bättre pendlingsstöd så att byggnadsarbetarna kan resa till de projekt som finns. Annars är risken att de byggjobbare som har många år kvar i branschen flyttar från länet för gott. Stora projekt som Snövit och Botniabanan behövs på kort sikt för att ge arbete åt byggjobbarna, men på lång sikt kan det bli brist på utbildade byggnadsarbetare i Norrbotten, anser Lennart Åhman. Om samhället vill ha en rörlig arbetskraft måste villkoren förbättras, annars flyttar byggjobbarna från länet. Byggarbetslösheten i Norrbotten minskade med 2,4 procentenheter det senaste året, men fortfarande är 19 procent av byggnadsarbetarna arbetslösa och många av dem närmar sig pensionsåldern.