Wallenberg hade ingen aning

Investors representant i verkstadsföretaget ABB:s styrelse, Jacob Wallenberg, kände inte till att ABB just nu genomför en egen skatteutredning av Percy Barneviks och Göran Lindahls pensioner.
Som Ekonomiekot tidigare har berättat så gör ABB en utredning åt den schweiziska skattemyndigheten. Den nya granskningen har tillkommit på ABB:s eget initiativ. Jacob Wallenberg, ledamot i ABB-styrelsen, säger till Ekonomiekot att han inte kände till den här nya utredningen mot Percy Barnevik och Göran Lindahl. Wallenbergsfären tillhör de ägare i läkemedelsbolaget Astra Zeneca, som föreslagit att Barnevik ska omväljas som bolagets styrelseordförande, trots diskussionen kring hans förmånliga pensionsavtal med ABB.