Därför namnger inte Ekot dömda i Södertäljemålet

Ekot namnger ingen av de dömda i Södertäljemålet.

Brotten är i och för sig både grova och samhällsfarliga. Men så länge som domstolsprövningen inte är över, avstår Ekot ändå från att publicera några namn.

Tingsrättens dom bygger, enligt försvararna, på indicier. Teknisk bevisning saknas. En prövning i hovrätten kan ge ett annat resultat än tingsrättens utslag.

Ekot kommer att följa den fortsatta rättsprocessen, och det är möjligt att vi längre fram omprövar beslutet.

Per Eurenius, tf ansvarig utgivare