Pridefestivalen 2012

"Gick in och störde"

1:29 min

Deltagare på ett pridesemiarium fick smyga ut bakvägen efter att ha känt sig hotade. Två personer fördes bort av säkerhetsvakter. Men det är ovanligt med hot på festivalen säger Ulrika Jansson i säkerhetsgruppen.

– Det är inte särskilt vanligt, och i det här fallet så handlar det ju om att dom här personerna gick in och störde ordningen, och därmed blev avvisade, säger Ulrika Jansson.

Igår gick två personer från Sverigedemokraternas ungdomsförbund till en workshop, trots att dom visste att programpunkten inte var öppen för alla.

– Vi skulle genomföra en workshop på pridehouse under rubriken "Queer people of color". Alltså en workshop för personer som blir sedda som icke-vita och därför blir utsatta för rasism tillsammans med homofobi, transfobi och såna frågor, säger Sissela Nordling Blanco som höll i workshopen och hon berättar att många kände sig rädda.

– Det var många som var ganska skärrade efter det här och personer vågade inte vara kvar på området. Jag vet att flera av deltagarna inte kommer komma tillbaka, säger hon.

Men SDU säger att de två personerna bara var där för att lyssna, de tycker inte att de utgjorde nåt hot. SDU ifrågasätter också att de inte fick vara där på grund av sin hudfärg.

Säkerhetsgruppen på pridefestivalen jobbar med säkerhetsfrågorna även om dom inte ser någon direkt hotbild mot festivalbesökarna, utan det är snarare en del programpunkter som kan väcka reaktioner.

– Vi kommer alltid vidarutveckla vårt säkerhetsarbete i det här fallet har vi ett förhållningssätt till hur vi ska agera vid ordningsstörning och där handlar det om programpunkt arrangören själv får bestämma hur dom vill förhålla sig om, om dom vill avsluta sin programpunkt eller att dom vill fortsätta och att personerna som störde ska avvisas, säger Ulrika Jansson i säkerhetsgruppen på Pride.