Tillväxtverkets medarbetardag kan bli rättsfall

1:24 min

Tillväxtverket gjorde ingen upphandling för myndighetens medarbetardag på Grand Hotel tidigare i år. Eftersom kontraktet låg inom ramarna för vad som kräver en upphandling så riskerar nu myndigheten böter och att dras inför domstol.

Såhär sa Christina Lugnet, generaldirektör på Tillväxtverket, till Ekot i måndags.

– Medarbetardagen har en separat budget, den har vi budgeterat just för att kunna ha den här dagen.

Tillväxtverkets budget för medarbetardagen var satt till 700 000 kronor. Men den övre gränsen för att slippa göra en upphandling ligger för myndigheter på 284 000 kronor.

Middagen som Tillväxtverket arrangerade för sina anställda på Grand Hotel i Stockholm gick på ungefär en halv miljon. Myndigheten riskerar därför att dras inför domstol av Konkurrensverket om de anser att Tillväxtverket har gjort en otillåten direktupphandling.

Mattias Berger som är föredragande på avdelningen för offentlig upphandling på Konkurrensverket säger att också privata aktörer kan stämma en myndighet som bryter mot upphandlingsreglerna.

– Man brukar säga att det maximalt är värdet på kontraktet. I så fall är myndigheten skyldiga att betala skadeståndet till leverantörerna, säger Mattias Berger.

Och det är skattebetalarnas pengar?

– Ja, ytterst blir det ju det.

Men om Konkurrensverket självt ska lämna in en anmälan om en upphandlingsskadeavgift till domstol så är de tvungna att vänta ett halvår efter att kontraktet slöts.

Hittills har Konkurrensverket aldrig lämnat in en sådan när det gäller konferenser, eller som i Tillväxtverkets fall en medarbetardag, men det betyder inte att man agerar på samma sätt i detta fall. Konkurrensverket kan komma att lämna in en anmälan.

– Det är möjligt. Det går inte att utesluta att det här skulle kunna bli en fråga om ett sånt fall, säger Mattias Berger från Konkurrensverket.