Västra Götaland

Ny lag om skrotbilar oroar

Det kan bli olagligt för andra än auktoriserade bilskrotar att plocka isär gamla bilar. Naturvårdsverket har på uppdrag från regeringen det senaste året utrett hur skrotning av gamla bilar sköts i landet. Nu lägger verket fram flera förslag på hur lagen ska skärpas. Men det är något som upprör bilentusiaster i Västra Götaland.