H & M upp på börsen

Klädbutikskedjan Hennes & Mauritz presenterade på fredagsmorgonen en kvartalsrapport som var betydligt starkare än väntat. H & M-aktien steg kraftigt när Stockholmsbörsen öppnade.
Hennes & Mauritz redovisar en vinst efter finansnetto på 1 180 miljoner kronor för det brutna räkenskapsårets första kvartal, december 2001-februari 2002. Det är mer än en fördubbling av vinsten under motsvarande period ett år tidigare, som uppgick till 571 miljoner kronor. Omsättningen inklusive moms uppgick under perioden till 11,2 miljarder kronor, mot 9,6 miljarder kronor ett år tidigare. Exklusive moms ökade omsättningen från 8,2 miljarder kronor till 9,6 miljarder kronor. Resultatet för första kvartalet var betydligt bättre än väntat. Analytiker hade i snitt spått en vinst på 928 miljoner kronor, enligt Reuters. Ökad lönsamhet Bruttomarginalen, som stod i fokus bland många analytiker sedan H & M lovat en förbättring av just detta lönsamhetsmått, uppgick under perioden till 52,9 procent, mot 45,8 procent ett år tidigare. ''Ett planerat lägre varulager jämfört med föregående år har inneburit väsentligt lägre prisnedsättningar och därmed en kraftigt höjd bruttomarginal'', förklarar bolaget i delårsrapporten. Lyftet gäller alla H & M:s marknader. ''Rörelseresultatet har förbättrats i samtliga länder jämfört med föregående år'', heter det i rapporten. I Tyskland, som är H & M:s största marknad, ökade försäljningen med 16 procent till 3,4 miljarder kronor inklusive moms. I Sverige, som är den näst största marknaden, var ökningen 1 procent till 1,3 miljarder kronor och i USA ökade H & M 20 procent till 487 miljoner kronor. 90 nya butiker Under andra kvartalet 2002 planerar H & M att öppna 26 nya butiker, varav sju i Tyskland, sex i Frankrike, två vardera i Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Österrike och USA. Dessutom öppnas en butik vardera i Norge, Danmark och Finland. Under helåret 2002 planerar bolaget att öppna totalt cirka 90 nya butiker. I delårsrapporten meddelade H & M även att försäljningsökningen under februari 2002 blev 16 procent jämfört med motsvarande månad i fjol. På aktiemarknaden fick Hennes & Mauritz delårsrapport ett varmt mottagande. Knappt tio minuter efter det att Stockholmsbörsen öppnat hade aktien stigit med 12 procent och handlades för 211:50 kronor. Vid lunchtid var uppgången 11,4 procent. (TT)