Ljusare för Japan

Den japanska centralbanken, Bank of Japan (BOJ), höjde på fredagen sin bedömning om landets ekonomi för första gången sedan juli 2000.
''Japans ekonomi fortsätter att försvagas som helhet men nedåttrycket från export och lager avtar gradvis'', skriver banken i sin månadsrapport. BOJ skriver vidare att försämringen av ekonomin väntas avta i takt med att produktionen ökar, främst på grund av en återhämtning för exportbolagen.(TT)