Omvärlden beklagar Annans medlingsavhopp

6:20 min

Efter beskedet i går att Kofi Annan lämnar uppdraget som FN-sändebud i Syrien beklagar flera länder beslutet, men käbblar vidare sinsemellan. Sveriges utrikesminister Carl Bildt konstaterar att Annans uppdrag till slut blev omöjligt.

Kofi Annan har sedan i april försökt förmå de syriska parterna att fullfölja en fredsplan i sex punkter som han tagit fram. Men när Annan i går meddelade att han lämnar sitt uppdrag i månadsskiftet, var han kritisk till att säkerhetsrådet inte varit enigt om Syrien.

– När det syriska folket är i desperat behov av åtgärder, så fortsätter säkerhetsrådet att peka finger och skylla på varandra, sa han.

Medlemsländernas reaktioner på Annans avhopp är en bra illustration till oenigheten i säkerhetsrådet. För även om alla länder beklagade avhoppet, föll genast anklagelser om vems fel det var att han misslyckats att skapa fred i Syrien.

Uttalanden från Vita Huset, Tyskland och Frankrike skyllde på upprepade veton från Ryssland och Kina. Ryssland å sin sida, menar att det är länder som stödde den syriska oppositionen som underminerat Kofi Annan.

– Samma länder som beklagas sig över våldet i Syrien stöder oppositionen med vapen, sade Rysslands FN-ambassadör Vitalij Tjurkin.

Och Sveriges utrikesminister Carl Bildt menar att Ryssland motverkar sina egna syften, genom vetona i säkerhetsrådet.

– Ryssland redovisar ju en rädsla för vad vi står inför, med fundamentalism och terrorism som kan komma ut av utvecklingen i Syrien, men sannolikheten för att detta kommer att inträffa är ju mycket större om vi inte får till en politisk process, säger han.

Bildt konstaterar att så länge splittring råder i säkerhetsrådet är Kofi Annans uppdrag i praktiken omöjligt att genomföra.

-- Den enda lilla förhoppning man kan ha nu är att säkerhetsrådet inser allvaret i hans budskap under den månad som nu återstår med Annan, men jag ser dessvärre mycket få tecken på det just nu, säger han.

Men kan du se några fördelar med att omvärlden lämnar Syrien åt sitt öde?

-- Lämna det åt sitt öde kan vi inte göra, vi berörs ju av vad som inträffar där. Vi har nu över 100 000 flyktingar från Syrien bara i Jordanien till exempel,  vi har cirka två miljoner människor som är interna flyktingar, så det kommer att utvecklas till en humanitär tragedi som kommer att påverka utvecklingen i hela regionen, säger Carl Bildt.

Inte heller FN:s generalförsamling har kunnat enas om en resolution om Syrien – en resolution som flera arabländer lagt fram, med syfte att avsätta president Assad. Generalförsamlingen kommer att ta upp frågan igen ikväll.

Ekot