Kamerabevakning i Landskrona?

Lokala brottsförebyggande rådet i Landskrona och polisen vill sätta upp övervakningskameror i centrala Landskrona.
Under en 10 års period har brotten i Landskrona ökat med 20 procent. I kombination med att det blir allt svårare att rekrytera poliser till kommunen, vill nu det lokala brottsförebyggande rådet och polisen sätta upp övervakningskameror i stan för att minska brottsligheten. Polisen väntar nu på beslut från Länsstyrelsen, om att få tillstånd att montera upp kameror.